Bất mãn vì bố định lấy thêm vợ con trai hành động

  • #1
  • #2
  • Zoom +Views: 10,653

    Bất mãn vì bố định lấy thêm vợ con trai hành động Chẳng hiểu bố tôi nghĩ cái điều gì nữa mà đến tuổi này rồi bố còn tìm kiếm vợ cho mình cũng đã già và cũng chuẩn bị xuống lỗ đến nơi rồi sao bố còn làm như thế nhỉ không biết ông có nghĩ cho con cho cái không mà còn làm vậy, mình thì không thích đến chuyện đó mình thì thích ông chỉ vui thú tuổi già với con mà thôi chứ ở cái tuổi như thế này rồi mà còn định cưới vợ chắc là đầu óc có vấn đề mất rồi mà bà ông chọn không ai khác đó chính là bà hàng xóm nhà mình bà ấy cũng khó tình mà nhiều lúc mọi người còn không hiểu bà ấy nghĩ gì nữa cơ

    Từ khóa: