Em gái họ của tôi lần đầu làm chuyện ấy

  • #1
  • #2
  • Zoom +Views: 14,462

    Em gái họ của tôi lần đầu làm chuyện ấy Một thứ quan hệ mà không phải là tình yêu nhưng nó cũng gần giống như vậy tôi không biết tôi và em gái họ của mình có mối quan hệ gì mỗi lần thấy nhau hôn nhau tay chân sờ soạng linh tinh hết cả lên và rồi tan chảy .Mỗi khi xuất tinh xong tôi lại cảm thấy như có gì đo không đúng nhưng rồi lại thôi .Những sự suy nghĩ đấy lại tan nhanh khi gặp em đã máu lên thì còn biết gì nữa

    Từ khóa: