Một ngày sung sướng khi học nhóm nhà bạn thân phụ đề

  • #1
  • #2
  • Zoom +Views: 2,930

    Một ngày sung sướng khi học nhóm nhà bạn thân phụ đề Chúng tôi vẫn thường xuyên rủ nhau học nhóm vẫn thường xuyên tập trung để thảo luận trao đổi những bài khó và đến giờ ở trong nhóm chúng tôi có tôi và em là hai người được kết thành duyên, giờ đã là vợ chồng nhưng nếu kể chuyện trước kia chắc cũng có thứ khá buồn cười, trước kia hai đứa tôi thường là đứa về sau cùng vì còn mải ở lại trao nhau yêu thương nữa mà nhất là những lúc trời mưa em cũng máu được ở bên cạnh tôi được tôi làm điều đó cho em, tôi thì rất thích cái cảm giác chủ động dâm đãng đó của em điều đó khiến tôi thấy kích thích

    Từ khóa: