Nữ sinh hàng ngon làm massage tại gia và cái kết

  • #1
  • #2
  • Zoom +Views: 3,231

    Nữ sinh hàng ngon làm massage tại gia và cái kết Do gia đình hoàn cảnh mà tôi phải đi kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình thật sự không muốn như thế muốn được đi học cho bằng bạn bằng bè nhưng hoàn cảnh xô đẩy chứ ai muốn, ở cái độ tuổi 15 thì làm gì biết làm gì làm gì có ai thuê mướn gì may quá có một quán hát trong vùng đã thuê tôi dọn dẹp và tôi đồng ý ngay với đồng lương thấp nhưng được cái là có công việc gần nhà để làm, làm việc được hơn một năm thì tôi bắt đầu được chủ quán đề nghị làm nhân viên phòng hát với mức thu nhập cao hơn và dần dần cuộc đời tôi nhuốm bùn